Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 19/10/19 07:15.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191467.9 50.9 više od proseka za Zima ...489.7 13 više od proseka za Proleće ...3.8* 1.9 manje od proseka za Leto ...106.1* 126.7 manje od proseka za Jesen ...2067.5* 64.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181366.0* 51 manje od proseka za Zima ...463.6 13.1 manje od proseka za Proleće ...7.5 1.8 više od proseka za Leto ...250.3* 17.5 više od proseka za Jesen ...2087.4* 44.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------342.1* 109.3 više od proseka za Jesen ...342.1* 1790.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1467.9 489.7 7.5 342.1 2087.4
prosek1417.0 476.7 5.7 232.8 2132.2
Min1366.0 463.6 3.8 106.1 342.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  10.9 48.1 manje od proseka za Proleće ...509.2* 27.7 više od proseka za Leto ...56.8* 11.9 više od proseka za Jesen ...576.9* 8.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  107.0 48 više od proseka za Proleće ...453.8 27.7 manje od proseka za Leto ...78.0* 33.1 više od proseka za Jesen ...638.8* 53.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------0.0* 44.9 manje od proseka za Jesen ...0.0* 585.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 107.0 509.2 78.0 638.8
prosek0.0 59.0 481.5 44.9 585.4
Min0.0 10.9 453.8 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.